Tájékoztató a melegvíz mérőóra leolvasás felfüggesztéséről

VSZ Informatika, 2020. ápr. 7. 0:47   [ 2020. ápr. 7. 0:49 frissítve ]

Tisztelt Ügyfeleink!

Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-től. Ezen időszakban kiemelt érdek fűződik a távhő- és melegvíz szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátásához.

Az ellátás és különösen az Önök biztonsága érdekében a használati melegvíz órák leolvasását a kihirdetett vészhelyzet végéig felfüggesztjük.

A fogyasztást az előző három hónap átlaga alapján határozzunk meg és számlázzuk ki.

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy a Városi Ügyfélszolgálatunkon személyes ügyintézésre nincs lehetőség, azonban telefonon és e-mailben továbbra is várjuk bejelentéseiket.
Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 0626/300-407, ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tisztelettel:
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Zöldhulladékgyűjtés felfüggesztése

VSZ Informatika, 2020. ápr. 4. 5:10   [ 2020. ápr. 4. 5:13 frissítve ]

Tájékoztató

Felfüggeszti a házhoz menő zöldhulladékgyűjtést a veszélyhelyzet elmúltáig a Városi Szolgáltató Nzrt. A VSz arra kéri az érintetteket, hogy a szolgáltatás újraindulásáig csak a legszükségesebb kerti munkákat végezzék el az érintettek, és a keletkezett zöldhulladékot tárolják ingatlanjaikon belül.

Az elmúlt időszakban hazánkat és városunkat is elérő koronavírus-járvány kapcsán a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  egyeztetve Szentendre Város Önkormányzatával ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy az áprilisban induló, házhoz menő zöldhulladékgyűjtés a veszélyhelyzet elmúltáig felfüggesztésre kerül. A kialakult járványügyi veszélyhelyzet okán megelőző jelleggel bizonyos megszorításokat kell vállalnunk egyes szolgáltatásaink terén kollégáink egészsége és az alapvető szolgáltatás biztosítása érdekében. Jelen helyzetben legfontosabb feladatunk a kommunális hulladékszállítás mindenkori biztosítása, amelynek érdekében erőforrásainkat átcsoportosítjuk és kollégáinkat kisebb kockázatú munkakörökbe helyezzük át, illetve egyéb preventív védekezési módokkal kívánjuk megóvni egészségüket, munkaképességüket.

Javasoljuk ezen átmeneti időszakban a keletkezett zöldhulladék környezetbarát házi komposztálását, amennyiben erre nincs lehetőség, abban az esetben csak a feltétlenül szükséges kerti munkákat (elsősorban fűnyírás) javasoljuk elvégezni, és az így keletkezett zöldhulladékot az ingatlanon belül elszállításig tárolni szíveskedjenek.

Fenti változtatások a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési (pl. csomagolási papír, csomagolási műanyag, fém és tetra hulladék) rendszert nem érintik.

A zöldhulladék elszállítás felfüggesztésre kerül az alábbiak szerint:

Pomáz 2020. április 02-tól
Szentendre 2020. április 06-tól
Pilisszentlászló 2020. április 13-tól

A szolgáltatás újbóli elindulásának módjáról és idejéről a későbbiekben adunk tájékoztatást, kérjük kísérje figyelemmel a www.szentendre.hu és a www.vszzrt.hu weboldalakat, valamint Facebook-oldalainkat.

Szíves megértésüket és türelmüket kérjük az elkövetkező időszakra!

Hulladékszállítási felhívás

VSZ Informatika, 2020. márc. 20. 10:52   [ 2020. márc. 20. 10:56 frissítve ]TÁJÉKOZTATÁS A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBŐL FAKADÓ VÁLTOZÁSOKRÓL VSZN ZRT. HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI RENDSZERÉBEN 


A koronavírus megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a házhoz menő lomtalanítást további intézkedésig elhalasztja. A döntést a lakosság, valamint a közszolgáltatásban részt vevő munkatársaink érdekében született. A változások a már egyeztetett, de még nem teljesített lomtalanítási időpontokat is érinti, így kérjük a már visszajelzett és időponttal rendelkező ügyfeleinket, hogy ne pakolják ki lomhulladékukat további értesítésig. A felmerülő igényeket ügyfélszolgálatunk továbbra is fogadja, azonban azok ütemezése és teljesítése jelenleg határozatlan időre szünetel. Társaságunk tájékoztatni fogja a lakosságot a szolgáltatás újraindításáról és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az elhalasztott lomtalanítást gyors ütemben pótoljuk.


Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a civil szerveződésben megvalósuló, az illegális hulladéklerakások felszámolására irányuló kezdeményezéseket előreláthatóan 2020. áprilisában a Föld napi rendezvénysorozat keretén belül tervezzük teljesíteni, amennyiben a vírusfertőzésből eredő járványügyi vészhelyzet azt lehetővé teszi. 


Fenti változtatások a 2020. március 21., 2020. március 28. és 2020. április 4.-re hirdetett tavaszi „Zöldfelületek takarítás” elnevezésű akcióprogramunkat nem érinti, a meghirdetett szállítást teljesítjük.

Megértésüket előre is köszönjük! 


Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Fűtőmű felhívás

VSZ Informatika, 2020. márc. 17. 13:16

Tisztelt Ügyfeleink! 

Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-től. Ezen időszakban kiemelt érdek fűződik a távhő- és melegvíz szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátásához. 

Az ellátás biztonsága érdekében az alábbi korlátozások bevezetése vált szükségessé: 

A vízóra cseréket határozatlan időre felfüggesztjük. 

Helyszínre kizárólag a szolgáltatást nagymértékben befolyásoló és sürgős beavatkozást igénylő feladatok (pl. csőtörés) elvégzése érdekében szállunk ki. 

Sürgős, a távfűtési rendszert érintő, másként el nem hárítható meghibásodás esetén szükséges kiszálláskor munkatársaink az előírt védőmaszkot viselik, magukat igazolják. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ilyen esetben előzetesen egyeztetünk az érintett ügyfelünkkel, így csak olyan személyt engedjenek lakásukba, akinek érkezéséről a fűtőmű előzetesen tájékoztatta Önöket. 

Kérjük, hogy a kiszállás szükségességekor jelezzék, ha a lakást járványügyi megfigyelés (karantén) érinti! Ez esetben a fűtőmű a kiszállást köteles megtagadni. 

Továbbra is a lakosság rendelkezésére állunk egyéb, a távfűtést érintő problémáik megoldásában, azonban csak telefonon és e-mailben, személyes kiszállásra nincsen lehetőség. 

Elérhetőségeink: 0626/816-646, futomu@szentendre.hu 

A használati melegvíz órák leolvasása esetén kérjük, hogy minden esetben írják ki az óraállásokat vagy a szokásos módon jelentsék be, munkatársaink a lakásokba nem mehetnek be. 

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy a Városi Ügyfélszolgálatunkon személyes ügyintézésre nincs lehetőség, azonban telefonon és e-mailben továbbra is várjuk bejelentéseiket. 

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 06-26/300-407, ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük! 

Végül, mint a szentendrei közösség tagjai kérjük, vigyázzanak magukra és szeretteikre, gondoljanak egyedülálló idős ismerőseikre, szomszédaikra is! 


Tisztelettel: 
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Ideiglenesen bezár a Hulladékudvar

VSZ Informatika, 2020. márc. 16. 13:46

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 16-tól visszavonásig szünetel az ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálaton. Kérjük, hogy ügyeiket telefonon és e-mailben intézzék!

Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról is, hogy 2020. március 16-tól visszavonásig bezár a Hulladékudvar. Ez idő alatt kérjük, otthonaikban gyűjtsék a sittet, lomot, és a zöldhulladékot. Az intézkedés a szemétszállítást, illetve a szelektív hulladékgyűjtők ürítésének folyamatát nem érinti.

Nyári karbantartás fűtőmű tájékoztató

VSZ Informatika, 2020. febr. 18. 3:55

TÁVFŰTŐMŰ TÁJÉKOZTATÓ

A 2020-AS NYÁRI KARBANTARTÁSRÓL

 A távhőről szóló 2005. évi XVIII. törvény 40. § (1) bekezdése szerint a távhőszolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást – így a melegvíz szolgáltatást is – a szükséges legkisebb felhasználói körben és időtartamban szüneteltetni. A törvény (2) bekezdése szerint a távhőszolgáltató köteles az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szüneteltetés időpontjáról és várható időtartamáról az üzletszabályzatban vagy a szerződésben rögzített módon az érintett felhasználókat előre értesíteni.

Ez leginkább a felhasználók érdekében történik, elsődlegesen szem előtt tartva, hogy éves szinten, az érintett lakosságnak csak egy rövidebb időszakban kelljen nélkülözniük a melegvíz szolgáltatást.

A karbantartási időszak:

2020.07.21-én, kedden hajnali 03.00 órától,

2020.07.23-án, csütörtökön 16.00 óráig tart.

Ebben az időszakban a használati melegvíz (HMV) szolgáltatás szünetel!

A karbantartás nem a kazánokra vonatkozik, és nem az épületen belüli fűtési rendszerre, hanem a fűtőmű primer fűtési rendszerére, csővezetékekre és leginkább az elzáró, szabályzó, szakaszoló szerelvényekre. A rendszerben hozzávetőlegesen 600 elzáró és szabályozó szerelvény van. A karbantartás során a teljes primer rendszert leállítjuk és leürítjük, különben a szerelvényeket nem tudjuk kicserélni. (Működés közben 5 bar nyomás és 60-110°C-os víz van a rendszerben.)

A karbantartás folyamán az épületek belső, szekunder fűtési rendszerét nem ürítjük le!

Célunk, hogy minél biztosabb és kielégítőbb szolgáltatást nyújtsunk a lakosság részére. Ehhez szükségesek a karbantartási munkálatok, melyhez kérjük a tisztelt lakosság türelmét és megértését.

 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Hulladékudvar technikai okok miatt zárva

VSZ Informatika, 2020. febr. 9. 23:30   [ 2020. febr. 9. 23:30 frissítve ]

Tisztelt Ügyfeleink!

2020.02.10.-én és 2020.02.11.-én a Hulladékudvar  technikai okok miatt zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Hulladékszállítás ünnepnapokon

VSZ Informatika, 2019. dec. 17. 4:41   [ 2019. dec. 17. 4:41 frissítve ]

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a hulladékot ünnepnapokon is elszállítja a normál hétköznapi munkarendnek megfelelően. A hulladékgyűjtő edényeket szállítási napon reggel 6:00-ig kérjük kihelyezni. 

       Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Hulladékudvarának év végi munkarendje

VSZ Informatika, 2019. dec. 16. 5:41   [ 2019. dec. 16. 6:27 frissítve ]

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Hulladékudvarának év végi munkarendje:

December 23. (hétfő): 7 – 15:30-ig

December 24 25 26 –án: Z Á R V A

December 27. (péntek): 7 – 15:30-ig

December 28. (szombat): 7 - 13:00-ig

December 30. (hétfő): 7 – 15:30-ig

December 31. és Január 1-én: Z Á R V A

Hulladékudvar nyitvatartás változás

VSZ Informatika, 2019. dec. 10. 6:25   [ 2019. dec. 10. 6:27 frissítve ]

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a hulladékudvar nyitvatartása műszaki probléma miatt 2019.12.11-én (szerdán) megváltozik a következőképpen:

07:00-12:00 óráig.

Megértésüket köszönjük!
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

1-10 of 125